Tilskud til tandbehandling

Helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.
Helbredstillæg giver op til 85% tilskud til tandbehandling, medicin m.m. 
Tryk på nedenstående link for yderligere oplysninger
Børn & unge

Hvis du er mellem 16 år og  22 år kan du vælge en privat tandlæge og så er behandlingen gratis. For børn og unge under 16 år opkræves egenbetalingsandel på 35 pct. for valg af det kommunale tilbud i privat praksis. Husk man skal melde sig ud af børnetandplejen for at få tilskud.
Tryk på nedenstående link for yderligere oplysningerKontanthjælpsmodtagere

Patienter er berettigede til tilskud som beskrevet nedenfor, når de modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, og såfremt denne ydelse svarer til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- og kontanthjælpsniveauet. Det gælder således for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, som modtager disse ydelser på kontanthjælpsniveau, dvs. det niveau, som modtageren ville være berettiget til afhængigt af forsørgerstatus mv., hvis vedkommende havde været på kontanthjælp.

Kemoterapi eller strålebehandling

I Regionen yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, som pga. strålebehandling i hoved- og halsregion eller pga. kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Sjögrens Syndrom

Regionen yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, som pga. Sjögrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer. har betydelige dokumenterede tandproblemer.


Øvrig personkreds

Følg nedenstående link  for at finde  tilskudsmuligheder for socialt udsatte, epilepsi, funktionel ødelæggelse efter ulykke m.m.