Kroner/Broer   Proteser
     
Tandblegning
Tandsmykker
  Fyldninger
     
Rodbehandling   Tilskud
Sygeforsikring

Der kan opnås tilskud til de fleste behandlinger hvis man er medlem af sygeforsikring "danmark"

Se mere her

  Morbus Sjøgren eller cancerbetingede lidelser
Der er mulighed for fra regionen at opnå tilskud til tandbehandling, hvis man lider af Morbus Sjøgreneller har fået cancerbetinget stråle- eller kemoterapi
  Pensionister
Pensionister med helbredskort får tilskud til tandpleje, der er omfattet af sygesikringsoverenskomsten. Yderligere kan man ansøge kommunen om tilskud til særlig tandbehandling - herunder proteser.

 apples-150

 
TILSKUD
Til dig, som modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau Til dig, som har almindeligt helbredstillæg

Personer, som modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik, kan søge om tilskud til alle former for tandpleje efter aktivlovens § 82a.
Det gælder kontanthjælpsmodtagere, herunder modtagere af særlig hjælp efter lovens §§ 27 og 27a, samt modtagere af revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse.

For personer fra 18 år til og med 24 år ydes 100 pct. tilskud til tandpleje efter en årlig egenbetaling på 600,- kr.

For personer, som er 25 år eller derover, ydes 65 pct. tilskud til tandpleje efter en årlig egenbetaling på 800,- kr.

VIGTIGT: Ved dit første besøg hos os SKAL du medbringe din sidste lønseddel fra kommunen og sin egenbetaling på henholdsvis 600 kr eller 800 kr SKAL betales denne dag.
Undersøgelser og behandlinger iværksættes ikke såfremt du ikke har medbragt lønseddel og egenbetaling ved første besøg.

Du skal være opmærksom på, at samlet behandling der overstiger 10.000 kr skal forudgodkendes af kommunen. Samlet behandling der ikke overstiger 10.000 kr kan iværksættes med det samme.
Det er stadig muligt at søge om tilskud til eventuel egenbetaling - snak med dit lokale kommunekontor.

 

Personer, som har modtaget helbredstillægskort fra kommunen kan få tilskud til tandbehandling der er omfattet af sundhedsloven/sygesikringsoverenskomsten.
Det vil sige, at tilskudsberegningen kun omfatter ydelser hvortil der ydes sygesikringstilskud. Det fremgår af regningen hvilke ydelser der er omfattet af sygesikringstilskud.
Helbredstillægget kan variere fra 1% til max 85% alt efter kommunens beregning.
Vi afregner tillægget elektronisk med kommunen og egenandel skal således afregnes kontant med os.
HUSK at medbringe dit helbredstillægskort hver gang du besøger os.

Undtagelse er Frederikssund Kommune, som endnu ikke givet tilladelse til elektronisk overførsel, hvorfor borgere bosiddende i Frederikssund Kommune selv skal afholde hele udgiften til os og derefter selv søge om refusion på kommunen
Borgere der modtager folkepension eller førtidspensionering tilkendt før 2005 har mulighed for at søge om helbredstillæg.

Til dig som har mulighed for udvidet helbredstillæg

Der kan ydes tillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, Det er kommunen der vurderer, om udgiften er nødvendig. Tilskuddet skal søges før iværksættelse af behandling.

Vi er naturligvis behjælpelige med svar på spørgsmål, ansøgning mv.

Se iøvrigt vejledning: her

 

     

 

 

HORNSHERRED TANDPLEJECENTER, BYGADEN 11, 4070 KIRKE HYLLINGE.  TELEFON 7026 8866   facebookno
Go to top