BØRNE & UNGDOMSTANDPLEJE

 

BØRNE & UNGDOMSTANDPLEJE

Er du fyldt 16 år og ikke 18 år?

Så kan du frit vælge at modtage vederlagsfri tandpleje hos praktiserende tandlæge efter eget valg.

Betingelse: At du har udmeldt dig i Børne og Ungdomstandplejen, med besked om, at du ønsker, at fortsætte tandbehandling hos os. Hvis du har bopælskommune i Lejre kan besked om tandlægeskift til Hornsherred Tandplejecenter indtelefoneres på tlf. 4640 3108, sendes pr. mail til tandklinikken@lejre.dk  eller sendes med brev til Tandklinikken, Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge. Herefter fremsendes journalmateriale videre til os. For unge med bopælskommune udenfor Lejre gælder samme regler og kontakt kan findes på respektive bopælskommuners hjemmesider.

Vigtigt: Såfremt udmeldelse ikke er sket inden du besøger os, skal du selv afholde udgiften uden nogen form for refusion.


Børn og Unge mellem 0 og til og med det fyldte 15 år:

Er du tilmeldt hos os inden d. 1.10.2010 ,
kan du stadig opnå vederlagsfrit tandpleje. Der er således ingen ændringer i tilskudsordningen. Du kan vederlagsfrit fortsætte hos os indtil dit 18 fyldte år. Dog mistes tilskuddet ved flytning til anden kommune eller ved valg af anden praktiserende tandlæge.

Er du tilmeldt hos os efter 30.9.2010,
kan du ikke opnå vederlagsfrit tandpleje længere. Der vil for jer være en egenbetaling på 100 %. Du kan sagtens gå tilbage til Børne & Ungdomstandplejen i din respektive bopælskommune og få udført tandpleje vederlagsfrit.


Akut behov for tandlægehjælp børn og unge:

Ved behov for akut tandlægehjælp udenfor Børne & Ungdomstandplejens normale åbningstider, kan alle mellem 0 år til og med det fyldte 17 år – vederlagsfrit søge tandlægehjælp hos os.

 

barn

Læs mere om børnetandpleje på kommunens hjemmeside

 

   
HORNSHERRED TANDPLEJECENTER, BYGADEN 11, 4070 KIRKE HYLLINGE.  TELEFON 7026 8866   facebookno
Go to top